עקרונות חוק זכויות החולה

עקרונות חוק זכויות החולה

השמירה על כבודו של המטופל ופרטיותו היא הערך היסודי העומד בבסיס תקנות זכויות החולה התשנ"ו- 1996 והיא הקובעת את אופייה של מערכת היחסים של העובד במוסד הרפואי עם המטופל. הערך המוסרי של שמירה על כבוד המטופל ופרטיותו הוכר במדינתנו כאחת מזכויות היסוד של האדם, במסגרת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ולמעשה ממנו נגזרות רוב עקרונות חוק זכויות המטופל, סעיף 10 (א) בחוק זכויות החולה התשנ"ו- 1996 קובע: מטפל כל מי שעובד בפיקוחו של המטפל וכן כל עובד אחר של המוסד הרפואי ישמרו על כבודו ועל פרטיותו של המטופל בכל שלבי הטיפול הרפואי.

מטרות תקנות זכויות החולה

המטרה העיקרית של תקנות זכויות החולה אשר חוקקו בחוק זכויות החולה 1996 לעורר את מודעות הנהלת המוסד הרפואי ורגישות סגל העובדים למצבים אשר עלולים לפגוע בכבוד המטופל ובני משפחתו ובפרטיותם.

מטרה שניה של תקנות זכויות החולה היא להתוות כללים ועקרונות מנחים לעבודה עם מטופלים המבטיחים שמירה על כבודם ופרטיותם של מטופלים ובני משפחתם במצבים נתונים.

כיבוד צרכי המטופל ורגשותיו

אחד מתוך עקרונות חוק זכויות החולה הוא כיבוד צרכי המטופל ורגשותיו לשם כך יש לפעול ככל האפשר לקיצור זמן ההמתנה של מטופלים לבדיקות וטיפולים ולהכין את המטופל מראש למשך ההמתנה הצפויה ולעדכנם.

יש לכבד את רצונות המטופל, להתחשב בו ובצרכיו המיוחדים, בכלל זה לאפשר לו ככל שניתן, קיומן של מצוות דתיות, שמירה על דיאטה מיוחדת וצרכים תרבותיים ולדבר בשפתו.

פרטיות וצנעת הגוף

בין עקרונות חוק זכויות החולה קיים סעיף המפרט את אופן שמירת הפרטיות וצנעת הגוף של החולה: שיחות עם המטופל וקרוביו צריכות להתבצע בשקט ובפרטיות מרבית, עד כמה שניתן, בנסיבות העניין, אין לדון בענייניהם של מטופלים בקול רם ובפומבי ולהימנע משיחות עם אנשים אחרים ומעיסוקים אחרים.

כל בדיקה ו/או טיפול במטופל יעשו בתנאים אשר יסתירו את המטופל מעיניהם של מטופלים אחרים ועובדים שאינם משתתפים בטיפול.יש להקפיד על צנעתם של מטופלים שמצבם הרפואי אינו מאפשר להם לדאוג לכך בעצמם.יש לאפשר למטופל נוחות מרבית, עד כמה שניתן בנסיבות הפעולה/ טיפולובהתחשב בתנאים הפיסיים.

יש להקפיד על סודיות המידע בהתאם לחוק זכויות המטופל, ולהסביר למטופל על הנסיבות שבהן יתכן שמידע רפואי יועבר לגורמים אחרים וכיצד לקבל את הסכמתם לכך.

אחריות וסמכות ליישום תקנות זכויות החולה

האחריות הכוללת ליישום תקנות זכויות החולה במוסד רפואי חלה על מנהל המוסד הרפואי.כלל העובדים במוסד הרפואי מחויבים לשמור על כבוד המטופל ופרטיותו בכלמהלך הטיפול כולל שמירה על כבוד המת. כבוד המטופל כולל יחס מכבד לגופו וצנעתו של המטופל, בעל הזכות להחליט ולקבוע מה יעשה בגופו, גילוי ערנות והתחשבות ברגשותיו ובצרכיו והימנעותמאפליה, מכל טעם שהוא בין המטופלים.

אולי תאהבו גם

הרשמה

הירשמו לניולזטר שלנו לקבלת עדכונים

עקבו אחרינו

דילוג לתוכן